Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/izmerenie_/izmerenie_1.html
не найден! Код izmerenie_1