Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/mezhetnich7.html
не найден! Код mezhetnich7