Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/izmerenie_.html
не найден! Код izmerenie_